Z 34.600 kilometrami bieżących wód i około 3.000 jezior Brandenburgia należy do najbardziej zasobnych w wodę krajów związkowych w Republice Federalnej Niemiec. Bilans wodny reaguje bardzo wrażliwie na wpływy klimatyczne. Stosunkowo niskie średnie opady w Niemczech, wysokie parowanie jezior i niska zdolność magazynowania gleby powodują, że w wielu regionach Brandenburgii utrzymująca się susza może szybko doprowadzić do strat w plonach w rolnictwie i spowodować trwałe szkody w zbiornikach wodnych. Z kolei w przypadku powodzi i intensywnych opadów woda może często spływać tylko powoli ze względu na brak zróżnicowania strukturalnego i obszarów retencyjnych w zbiornikach wodnych i wzdłuż nich, niską zdolność retencyjną krajobrazu i mało nachyloną rzeźbę terenu. 

Więcej informacji w języku niemieckim

Z 34.600 kilometrami bieżących wód i około 3.000 jezior Brandenburgia należy do najbardziej zasobnych w wodę krajów związkowych w Republice Federalnej Niemiec. Bilans wodny reaguje bardzo wrażliwie na wpływy klimatyczne. Stosunkowo niskie średnie opady w Niemczech, wysokie parowanie jezior i niska zdolność magazynowania gleby powodują, że w wielu regionach Brandenburgii utrzymująca się susza może szybko doprowadzić do strat w plonach w rolnictwie i spowodować trwałe szkody w zbiornikach wodnych. Z kolei w przypadku powodzi i intensywnych opadów woda może często spływać tylko powoli ze względu na brak zróżnicowania strukturalnego i obszarów retencyjnych w zbiornikach wodnych i wzdłuż nich, niską zdolność retencyjną krajobrazu i mało nachyloną rzeźbę terenu. 

Więcej informacji w języku niemieckim