Ministerstwo Rolnictwa, Środowiska i Ochrony Klimatu (MLUK) powstało wraz z utworzeniem Rządu Krajowego Brandenburgii 20 listopada 2019 roku w wyniku wyborów na VII kadencję Parlamentu Krajowego – Landtagu.

Na stanowisko ministra powołany został Axel Vogel (Bündnis 90/DIE GRÜNEN).

Sekretarzem stanu w resorcie jest Anja Boudon.

Kierownikiem Referatu public relations i współpracy międzynarodowej jest dr Jens-Uwe Schade.

Rzecznikiem prasowym jest Frauke Zelt.

Ministerstwo jest rozproszone w dwóch miejscach w Poczdamie. Organigram oraz ulotka "Ministerstwo" przedstawiają strukturę Ministerstwa.

Ministerstwo Rolnictwa, Środowiska i Ochrony Klimatu (MLUK) powstało wraz z utworzeniem Rządu Krajowego Brandenburgii 20 listopada 2019 roku w wyniku wyborów na VII kadencję Parlamentu Krajowego – Landtagu.

Na stanowisko ministra powołany został Axel Vogel (Bündnis 90/DIE GRÜNEN).

Sekretarzem stanu w resorcie jest Anja Boudon.

Kierownikiem Referatu public relations i współpracy międzynarodowej jest dr Jens-Uwe Schade.

Rzecznikiem prasowym jest Frauke Zelt.

Ministerstwo jest rozproszone w dwóch miejscach w Poczdamie. Organigram oraz ulotka "Ministerstwo" przedstawiają strukturę Ministerstwa.

 • Obszary kompetencji

  Ministerstwo jest najwyższym organem krajowym i dzieli się na szczeblu departamentw na poszczególne obszary kompetencji:

  (Poniższe linki prowadzą do stron niemieckich. Wyjątki: Strony dotyczące rolnictwa, środowiska i ochrony klimatu prowadzą do stron polskich).

  W obszarze działań Ministerstwa znajduje się Krajowy Urząd Środowiska Brandenburgii (LfU), Krajowy Urząd Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Scalania Gruntów (LELF), Krajowy Zakład Leśnictwa Brandenburgii (LFB) oraz Park Narodowy Dolina Dolnej Odry.

  Ministerstwo jest najwyższym organem krajowym i dzieli się na szczeblu departamentw na poszczególne obszary kompetencji:

  (Poniższe linki prowadzą do stron niemieckich. Wyjątki: Strony dotyczące rolnictwa, środowiska i ochrony klimatu prowadzą do stron polskich).

  W obszarze działań Ministerstwa znajduje się Krajowy Urząd Środowiska Brandenburgii (LfU), Krajowy Urząd Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Scalania Gruntów (LELF), Krajowy Zakład Leśnictwa Brandenburgii (LFB) oraz Park Narodowy Dolina Dolnej Odry.

 • Struktura i organizacja administracji rolnej, środowiskowej i leśnej Brandenburgii

  Organizacja administracji kraju związkowego Brandenburgia ustalona jest w Ustawie o organizacji kraju (Landesorganisationsgesetz). Organy krajowe podzielone są na najwyższe organy krajowe, wyższe organy krajowe i niższe organy krajowe. Najwyższymi organami krajowymi są ministerstwa krajowe. Wyższe organy krajowe podlegają bezpośrednio najwyższemu organowi krajowemu i obejmują kompetencją obszar całego kraju związkowego.

  Niższe organy krajowe podlegają najwyższemu organowi krajowemu i obejmują kompetencją tylko części kraju. Instytucje kraju związkowego są niesamodzielnymi prawnie, organizacyjnie wydzielonymi częściami administracji krajowej. Ich działalność ukierunkowana jest przede wszystkim na wsparcie organów w kraju związkowym. Zakłady krajowe są niesamodzielnymi prawnie, wydzielonymi organizacyjnie częściami administracji krajowej, które wypełniają przeważnie czynności gospodarcze służące celom publicznym.

  Dla działów: rozwój obszarów wiejskich, środowisko, rolnictwo i leśnictwo poszczególnymi organami są:

  • Najwyższym organem krajowym:
   • Ministerstwo Rolnictwa, Środowiska i Ochrony Klimatu (MLUK)
  • Wyższymi organami krajowymi:
   • Krajowy Urząd Środowiska (LfU)
   • Krajowy Urząd Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Scalania Gruntów (LELF)
  • Zakłady krajowe (paragraf 9 Ustawy o organizacji kraju - LOG)
   • Krajowy Zakład Leśnictwa Brandenburgii (LFB)
  • Instytucja krajowa: (paragraf 9 Ustawy o organizacji kraju - LOG)
   • Park Narodowy Dolina dolnej Odry (NLP UO)

  Powiatom i miastom na prawach powiatu przekazano przy specjalnym nadzorze ministerstwa różne kompetencje jako zadania obligatoryjne w celu wypełnienia zgodnie z poleceniami (Reforma funkcjonalna).

  Organizacja administracji kraju związkowego Brandenburgia ustalona jest w Ustawie o organizacji kraju (Landesorganisationsgesetz). Organy krajowe podzielone są na najwyższe organy krajowe, wyższe organy krajowe i niższe organy krajowe. Najwyższymi organami krajowymi są ministerstwa krajowe. Wyższe organy krajowe podlegają bezpośrednio najwyższemu organowi krajowemu i obejmują kompetencją obszar całego kraju związkowego.

  Niższe organy krajowe podlegają najwyższemu organowi krajowemu i obejmują kompetencją tylko części kraju. Instytucje kraju związkowego są niesamodzielnymi prawnie, organizacyjnie wydzielonymi częściami administracji krajowej. Ich działalność ukierunkowana jest przede wszystkim na wsparcie organów w kraju związkowym. Zakłady krajowe są niesamodzielnymi prawnie, wydzielonymi organizacyjnie częściami administracji krajowej, które wypełniają przeważnie czynności gospodarcze służące celom publicznym.

  Dla działów: rozwój obszarów wiejskich, środowisko, rolnictwo i leśnictwo poszczególnymi organami są:

  • Najwyższym organem krajowym:
   • Ministerstwo Rolnictwa, Środowiska i Ochrony Klimatu (MLUK)
  • Wyższymi organami krajowymi:
   • Krajowy Urząd Środowiska (LfU)
   • Krajowy Urząd Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Scalania Gruntów (LELF)
  • Zakłady krajowe (paragraf 9 Ustawy o organizacji kraju - LOG)
   • Krajowy Zakład Leśnictwa Brandenburgii (LFB)
  • Instytucja krajowa: (paragraf 9 Ustawy o organizacji kraju - LOG)
   • Park Narodowy Dolina dolnej Odry (NLP UO)

  Powiatom i miastom na prawach powiatu przekazano przy specjalnym nadzorze ministerstwa różne kompetencje jako zadania obligatoryjne w celu wypełnienia zgodnie z poleceniami (Reforma funkcjonalna).