Minister Axel Vogel

Axel Vogel Minister für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz.
© Stefan Gloede
Axel Vogel Minister für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz.
© Stefan Gloede

Axel Vogel urodził się 3 czerwca 1956 roku w Bochum a od 5 roku życia wychowywał się w Górnej Bawarii na wsi. Ukończył studia handlowe i ekonomiczne i już w młodym wieku rozpoczął działalność w ruchu ochrony środowiska, zaliczając się w 1980 roku do członków założycieli partii Zielonych (Die Grünen).

Po odbyciu służby wojskowej pracował w krajowym biurze partii Zielonych w Bawarii. Obejmując zwolniony mandat posła do Bundestagu w roku 1983, a w roku 1985 uzyskując ten mandat w wyborach był członkiem pierwszego klubu poselskiego [frakcji] Zielonych w Bundestagu.

W latach 1988-1991 pełnił funkcję skarbnika federalnego swojej partii i p.o. sekretarza generalnego, a następnie skorzystał z oferty jaką przedłożył mu ówczesny Minister Środowiska Brandenburgii Matthias Platzeck. Wyjątkowa, historyczna szansa zaangażowania się na rzecz programu parków narodowych, uchwalonego jeszcze na ostatnim posiedzeniu Izby Ludowej NRD, zaprowadziła go do Brandenburgii.

Axel Vogel został w październiku 1991 roku zastępcą prof. Michaela Succowa w kierownictwie grupy projektu „Dużych obszarów chronionych”, następnie do marca 1995 roku pracował jako zastępca prof. Matthiasa Freude, dyrektora wydziału w Krajowym Zakładzie ds. dużych obszarów chronionych kraju związkowego Brandenburgia w Eberswalde. Tutaj kierował czasowo również sztabem tworzącym jedyny park narodowy Brandenburgii i jedyny w Niemczech park narodowy terenów łęgowych – Park Narodowy Dolina Dolnej Odry. Od kwietnia 1995 roku był najpierw p.o. dyrektora a od października 1996 roku do kwietnia 2004 roku dyrektorem Krajowego Zakładu ds. dużych obszarów chronionych. Wraz z restrukturyzacją państwowej administracji środowiskowej w kraju związkowym Brandenburgia Axel Vogel został w 2004 roku najpierw dyrektorem wydziału dużych obszarów chronionych w Krajowym Urzędzie Środowiska w Brandenburgii i jeszcze w tym samym roku dyrektorem departamentu ekologii i ochrony przyrody i wody.

W latach 2005-2009 Axel Vogel sprawował funkcję jednego z dwóch równoprawnych przewodniczących zarządu brandenburskiej organizacji krajowej partii Bündnis 90/Die Grünen (Sojusz 90/ Zieloni).

Priorytetem jego działalności była polityka budżetowa, gospodarcza i środowiskowa. Obok rozwoju obszarów wiejskich w centrum jego zainteresowania znajdowała się transformacja energetyczna. I tak między innymi w latach 2007-2008 zaangażował się jako mąż zaufania inicjatywy społecznej „Żadnych nowych kopalń odkrywkowych – na rzecz przyszłościowej polityki energetycznej”.

W roku 2009 uzyskał z listy krajowej Bündnis 90/Die Grünen po raz pierwszy mandat w brandenburskim parlamencie krajowym – Landtagu. Axel Vogel został przewodniczącym klubu parlamentarnego Bündnis 90/Die Grünen i sprawował swój mandat i funkcję aż do utworzenia rządu 20 listopada 2019 r. W celu rozdzielenia sprawowanego urzędu i mandatu Axel Vogel, po powołaniu go w dn. 1 września 2019 r. na stanowisko Ministra Rolnictwa, Środowiska i Ochrony Klimatu kraju związkowego Brandenburgia, złożył swój mandat parlamentarny z dniem 31 grudnia 2019 r.

Axel Vogel urodził się 3 czerwca 1956 roku w Bochum a od 5 roku życia wychowywał się w Górnej Bawarii na wsi. Ukończył studia handlowe i ekonomiczne i już w młodym wieku rozpoczął działalność w ruchu ochrony środowiska, zaliczając się w 1980 roku do członków założycieli partii Zielonych (Die Grünen).

Po odbyciu służby wojskowej pracował w krajowym biurze partii Zielonych w Bawarii. Obejmując zwolniony mandat posła do Bundestagu w roku 1983, a w roku 1985 uzyskując ten mandat w wyborach był członkiem pierwszego klubu poselskiego [frakcji] Zielonych w Bundestagu.

W latach 1988-1991 pełnił funkcję skarbnika federalnego swojej partii i p.o. sekretarza generalnego, a następnie skorzystał z oferty jaką przedłożył mu ówczesny Minister Środowiska Brandenburgii Matthias Platzeck. Wyjątkowa, historyczna szansa zaangażowania się na rzecz programu parków narodowych, uchwalonego jeszcze na ostatnim posiedzeniu Izby Ludowej NRD, zaprowadziła go do Brandenburgii.

Axel Vogel został w październiku 1991 roku zastępcą prof. Michaela Succowa w kierownictwie grupy projektu „Dużych obszarów chronionych”, następnie do marca 1995 roku pracował jako zastępca prof. Matthiasa Freude, dyrektora wydziału w Krajowym Zakładzie ds. dużych obszarów chronionych kraju związkowego Brandenburgia w Eberswalde. Tutaj kierował czasowo również sztabem tworzącym jedyny park narodowy Brandenburgii i jedyny w Niemczech park narodowy terenów łęgowych – Park Narodowy Dolina Dolnej Odry. Od kwietnia 1995 roku był najpierw p.o. dyrektora a od października 1996 roku do kwietnia 2004 roku dyrektorem Krajowego Zakładu ds. dużych obszarów chronionych. Wraz z restrukturyzacją państwowej administracji środowiskowej w kraju związkowym Brandenburgia Axel Vogel został w 2004 roku najpierw dyrektorem wydziału dużych obszarów chronionych w Krajowym Urzędzie Środowiska w Brandenburgii i jeszcze w tym samym roku dyrektorem departamentu ekologii i ochrony przyrody i wody.

W latach 2005-2009 Axel Vogel sprawował funkcję jednego z dwóch równoprawnych przewodniczących zarządu brandenburskiej organizacji krajowej partii Bündnis 90/Die Grünen (Sojusz 90/ Zieloni).

Priorytetem jego działalności była polityka budżetowa, gospodarcza i środowiskowa. Obok rozwoju obszarów wiejskich w centrum jego zainteresowania znajdowała się transformacja energetyczna. I tak między innymi w latach 2007-2008 zaangażował się jako mąż zaufania inicjatywy społecznej „Żadnych nowych kopalń odkrywkowych – na rzecz przyszłościowej polityki energetycznej”.

W roku 2009 uzyskał z listy krajowej Bündnis 90/Die Grünen po raz pierwszy mandat w brandenburskim parlamencie krajowym – Landtagu. Axel Vogel został przewodniczącym klubu parlamentarnego Bündnis 90/Die Grünen i sprawował swój mandat i funkcję aż do utworzenia rządu 20 listopada 2019 r. W celu rozdzielenia sprawowanego urzędu i mandatu Axel Vogel, po powołaniu go w dn. 1 września 2019 r. na stanowisko Ministra Rolnictwa, Środowiska i Ochrony Klimatu kraju związkowego Brandenburgia, złożył swój mandat parlamentarny z dniem 31 grudnia 2019 r.

Więcej informacji

Więcej informacji