Już w roku 2012 kraj związkowy Brandenburgia przyjął „Wytyczne polityki rozwoju”. W uchwalonej w roku 2014 „ Strategii Internacjonalizacji“ Rząd Krajowy sformułował cele współpracy międzynarodowej na trzech polach działania:

  • Koncentracja kontaktów zagranicznych kraju związkowego,
  • Wzmocnienie zdolności działania Brandenburgii w międzynarodowych relacjach roboczych,
  • Uczynienie Brandenburgii bardziej atrakcyjną w aspekcie międzynarodowym.

W tym kontekście w dziedzinie środowiska i rolnictwa rozwinęła się również współpraca z państwami spoza Unii Europejskiej.

Kontakty w ramach współpracy Ministerstwo Rolnictwa, Środowiska i Ochrony Klimatu (MLUK) koncentrowały się w minionych latach na regionach priorytetowych. Wspólnie z innymi podmiotami realizowane są konkretne projekty.

I tak od roku 2015 istnieje współpraca między Parkiem Narodowym Banhine (prowincja Gaza) a Parkiem Narodowym Dolina Dolnej Odry. Priorytetem tej współpracy jest wymiana w zakresie utrzymania różnorodności gatunków.

Kolejna współpraca uzgodniona została w roku 2017 między Krajowym Urzędem Środowiska a Ministerstwem Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska Republiki Związku Mjanmy. Przedmiotem tej umowy jest współpraca między rezerwatami biosfery UNESCO Spreewald, Krajobraz Rzeczny Łaby i Schorfheide-Chorin (Brandenburgia) a rezerwatem biosfery UNESCO Jezioro Indawgyi (Mjanma).

Istnieją również kontakty z Federacją Rosyjską, szczególnie z obwodami kaliningradzkim i moskiewskim, które pod przewodnictwem Kancelarii Stanu oraz Ministerstwa Sprawiedliwości, Spraw Europejskich i Ochrony konsumentów Brandenburgii pogłębione mają być również w ramach projektów w dziedzinie gospodarki rolnej. Kontakty te nie są obecnie kontynuowane przez MLUK

Obszary chronione położone wzdłuż rzeki Łaby w Czechach i Niemczech podpisały w roku 2020 memorandum w sprawie utworzenia transgranicznej sieci „ELBE Parks“. Czeskie i niemieckie obszary chronione zamierzają w ramach tej sieci ściślej współpracować i wymieniać się informacjami. Współpraca transgraniczna koncentrować się ma w szczególności wokół takich tematów jak ekologiczne znaczenie ekosystemów rzecznych, obszarów podmokłych i krajobrazów rzecznych oraz zachowanie biologicznej i geologicznej różnorodności nad rzeką Łabą. Rezerwat biosfery Krajobraz Rzeczny ‎Łaba-Brandenburgia działa w sieci jako przedstawiciel kraju związkowego Brandenburgia.

Już w roku 2012 kraj związkowy Brandenburgia przyjął „Wytyczne polityki rozwoju”. W uchwalonej w roku 2014 „ Strategii Internacjonalizacji“ Rząd Krajowy sformułował cele współpracy międzynarodowej na trzech polach działania:

  • Koncentracja kontaktów zagranicznych kraju związkowego,
  • Wzmocnienie zdolności działania Brandenburgii w międzynarodowych relacjach roboczych,
  • Uczynienie Brandenburgii bardziej atrakcyjną w aspekcie międzynarodowym.

W tym kontekście w dziedzinie środowiska i rolnictwa rozwinęła się również współpraca z państwami spoza Unii Europejskiej.

Kontakty w ramach współpracy Ministerstwo Rolnictwa, Środowiska i Ochrony Klimatu (MLUK) koncentrowały się w minionych latach na regionach priorytetowych. Wspólnie z innymi podmiotami realizowane są konkretne projekty.

I tak od roku 2015 istnieje współpraca między Parkiem Narodowym Banhine (prowincja Gaza) a Parkiem Narodowym Dolina Dolnej Odry. Priorytetem tej współpracy jest wymiana w zakresie utrzymania różnorodności gatunków.

Kolejna współpraca uzgodniona została w roku 2017 między Krajowym Urzędem Środowiska a Ministerstwem Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska Republiki Związku Mjanmy. Przedmiotem tej umowy jest współpraca między rezerwatami biosfery UNESCO Spreewald, Krajobraz Rzeczny Łaby i Schorfheide-Chorin (Brandenburgia) a rezerwatem biosfery UNESCO Jezioro Indawgyi (Mjanma).

Istnieją również kontakty z Federacją Rosyjską, szczególnie z obwodami kaliningradzkim i moskiewskim, które pod przewodnictwem Kancelarii Stanu oraz Ministerstwa Sprawiedliwości, Spraw Europejskich i Ochrony konsumentów Brandenburgii pogłębione mają być również w ramach projektów w dziedzinie gospodarki rolnej. Kontakty te nie są obecnie kontynuowane przez MLUK

Obszary chronione położone wzdłuż rzeki Łaby w Czechach i Niemczech podpisały w roku 2020 memorandum w sprawie utworzenia transgranicznej sieci „ELBE Parks“. Czeskie i niemieckie obszary chronione zamierzają w ramach tej sieci ściślej współpracować i wymieniać się informacjami. Współpraca transgraniczna koncentrować się ma w szczególności wokół takich tematów jak ekologiczne znaczenie ekosystemów rzecznych, obszarów podmokłych i krajobrazów rzecznych oraz zachowanie biologicznej i geologicznej różnorodności nad rzeką Łabą. Rezerwat biosfery Krajobraz Rzeczny ‎Łaba-Brandenburgia działa w sieci jako przedstawiciel kraju związkowego Brandenburgia.

Więcej informacji

Więcej informacji