Menu Główne

Współpraca Ministerstwa rolnictwa i środowiska z Polską

„“
„“

Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej w roku 2004 spełniony został ważny warunek do koordynacji norm prawnych i ich wdrażania po obydwu stronach granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej oraz wspólnego rozwoju obydwu stron regionu.

Istniejąca od lat współpraca Ministerstwa Rolnictwa, Środowiska i Ochrony Klimatu kraju związkowego Brandenburgia (MLUK) z jego polskimi partnerami uzyskała od tego czasu nowy wymiar. Należy ją wspólnie rozwijać w interesie polsko-niemieckiego obszaru powiązań.

Współpraca między Republiką Federalną Niemiec a Rzecząpospolitą Polską opiera się na Traktacie o dobrym sąsiedztwie z 17 czerwca 1991 r. Ta transgraniczna umowa uzupełniona została licznymi dwustronnymi porozumieniami o współpracy. Współpraca funkcjonuje w różnych gremiach roboczych w dziedzinach rozwoju obszarów wiejskich, środowiska, ochrony przyrody i rolnictwa. Organy środowiskowe Brandenburgii uczestniczą aktywnie w pracy polsko-niemieckich gremiów pod przewodnictwem niemieckiego Federalnego Ministerstwa Środowiska (BMU). Zaliczają się do nich Polsko-Niemiecka Rada Ochrony Środowiska oraz Polsko-Niemiecka Komisja Sąsiedzka ds. Ochrony Środowiska a także Polsko-Niemiecka Komisja Wód Granicznych i Międzynarodowa Komisja Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniami (MKOO) wraz z ich licznymi grupami roboczymi.

Ciągła współpraca rregionalna Ministerstwa z Polską koncentruje się na trzech przygranicznych województwach:

Wieloletnie programy współpracy umacniają kooperację z polskimi instytucjami partnerskimi. Od kilku lat współpracę wspiera polsko niemiecka „Grupa projektowa ds. koordynacji transgranicznej współpracy w dziedzinach rolnictwa, środowiska, ochrony przyrody i ochrony klimatu”  (Grupa Koordynująca) „Grupa Projektowa Współpracy Przygranicznej z zakresu Rozwoju Wsi, Środowiska i Rolnictwa”, która koordynuje współpracę tematyczną oraz różne projekty.

PIZLEUNL opracowuje plany działania, aby współpraca była wiążąca i zgodna z aktualnymi potrzebami. Regularna wymiana doświadczeń, wspólne warsztaty i wycieczki, wspólny udział w imprezach i job shadowing to najważniejsze elementy tych umów. Ponadto partnerzy współpracują w ramach projektów INTERREG A.

Ministerstwo wspiera brandenburskie podmioty realizujące projekty z polskimi partnerami. Na dofinansowanie takiej współpracy można występować o środki pomocowe.

MLUK uczestniczy również w działaniach w ramach współpracy rządu krajowego Brandenburgii z województwem dolnośląskim

Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej w roku 2004 spełniony został ważny warunek do koordynacji norm prawnych i ich wdrażania po obydwu stronach granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej oraz wspólnego rozwoju obydwu stron regionu.

Istniejąca od lat współpraca Ministerstwa Rolnictwa, Środowiska i Ochrony Klimatu kraju związkowego Brandenburgia (MLUK) z jego polskimi partnerami uzyskała od tego czasu nowy wymiar. Należy ją wspólnie rozwijać w interesie polsko-niemieckiego obszaru powiązań.

Współpraca między Republiką Federalną Niemiec a Rzecząpospolitą Polską opiera się na Traktacie o dobrym sąsiedztwie z 17 czerwca 1991 r. Ta transgraniczna umowa uzupełniona została licznymi dwustronnymi porozumieniami o współpracy. Współpraca funkcjonuje w różnych gremiach roboczych w dziedzinach rozwoju obszarów wiejskich, środowiska, ochrony przyrody i rolnictwa. Organy środowiskowe Brandenburgii uczestniczą aktywnie w pracy polsko-niemieckich gremiów pod przewodnictwem niemieckiego Federalnego Ministerstwa Środowiska (BMU). Zaliczają się do nich Polsko-Niemiecka Rada Ochrony Środowiska oraz Polsko-Niemiecka Komisja Sąsiedzka ds. Ochrony Środowiska a także Polsko-Niemiecka Komisja Wód Granicznych i Międzynarodowa Komisja Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniami (MKOO) wraz z ich licznymi grupami roboczymi.

Ciągła współpraca rregionalna Ministerstwa z Polską koncentruje się na trzech przygranicznych województwach:

Wieloletnie programy współpracy umacniają kooperację z polskimi instytucjami partnerskimi. Od kilku lat współpracę wspiera polsko niemiecka „Grupa projektowa ds. koordynacji transgranicznej współpracy w dziedzinach rolnictwa, środowiska, ochrony przyrody i ochrony klimatu”  (Grupa Koordynująca) „Grupa Projektowa Współpracy Przygranicznej z zakresu Rozwoju Wsi, Środowiska i Rolnictwa”, która koordynuje współpracę tematyczną oraz różne projekty.

PIZLEUNL opracowuje plany działania, aby współpraca była wiążąca i zgodna z aktualnymi potrzebami. Regularna wymiana doświadczeń, wspólne warsztaty i wycieczki, wspólny udział w imprezach i job shadowing to najważniejsze elementy tych umów. Ponadto partnerzy współpracują w ramach projektów INTERREG A.

Ministerstwo wspiera brandenburskie podmioty realizujące projekty z polskimi partnerami. Na dofinansowanie takiej współpracy można występować o środki pomocowe.

MLUK uczestniczy również w działaniach w ramach współpracy rządu krajowego Brandenburgii z województwem dolnośląskim

Więcej informacji

Więcej informacji