Chrońmy klimat globalnie – działajmy lokalnie

„“
„“

Al Gore* opisał globalne ocieplenie już w 2006 roku w swojej książce "An Inconvenient Truth: The Looming Climate Catastrophe and What We Can Do About It" [Niewygodna prawda: Nadciągająca katastrofa klimatyczna i co możemy z tym zrobić].

Ochrona klimatu i dostosowanie do zmian klimatycznych znajdują się w Brandenburgii w centrum działań politycznych. Po raz pierwszy ministerstwo ma w swojej nazwie ochronę klimatu, co podkreśla znaczenie tej kwestii dla naszego kraju związkowego.

W bieżącej kadencji Parlamentu Krajowego trzy partie koalicyjne wyznaczyły Rządowi Krajowemu szereg zadań, dzięki którym Brandenburgia przyczyni się do ochrony klimatu, a w szczególności do redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Plan klimatyczny, który ma być opracowany pod kierownictwem Ministerstwa Rolnictwa, Środowiska i Ochrony Klimatu (MLUK), stanowi wielki parasol, pod którym wszystkie resorty prowadzić będą konkretne działania.

Dlatego temat ochrony klimatu jest również wspólnym wątkiem dla obszarów polityki, za które odpowiada MLUK, ogniwem łączącym wiele interdyscyplinarnych inicjatyw i działań.

Poprzez swój modułowy znak słowny - znany w skrócie jako climate claim - MLUK chce podkreślić, że ochrona i działanie to dwie strony tego samego medalu, które są ze sobą powiązane, jeśli chodzi o aktywny i skuteczny wkład w ochronę klimatu.


* Polityk amerykański, przedsiębiorca i działacz na rzecz ochrony środowiska. W latach 1993-2001, podczas kadencji prezydenta Billa Clintona, był 45 wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych. W 2007 roku otrzymał wraz ze Międzyrządowym Zespołem ds. Zmian Klimatu (IPCC) (reprezentowanym przez Rajendrę Pachauri) Pokojową Nagrodę Nobla za wysiłki na rzecz podnoszenia świadomości na temat kryzysu klimatycznego i związanych z nim globalnych zagrożeń.

Al Gore* opisał globalne ocieplenie już w 2006 roku w swojej książce "An Inconvenient Truth: The Looming Climate Catastrophe and What We Can Do About It" [Niewygodna prawda: Nadciągająca katastrofa klimatyczna i co możemy z tym zrobić].

Ochrona klimatu i dostosowanie do zmian klimatycznych znajdują się w Brandenburgii w centrum działań politycznych. Po raz pierwszy ministerstwo ma w swojej nazwie ochronę klimatu, co podkreśla znaczenie tej kwestii dla naszego kraju związkowego.

W bieżącej kadencji Parlamentu Krajowego trzy partie koalicyjne wyznaczyły Rządowi Krajowemu szereg zadań, dzięki którym Brandenburgia przyczyni się do ochrony klimatu, a w szczególności do redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Plan klimatyczny, który ma być opracowany pod kierownictwem Ministerstwa Rolnictwa, Środowiska i Ochrony Klimatu (MLUK), stanowi wielki parasol, pod którym wszystkie resorty prowadzić będą konkretne działania.

Dlatego temat ochrony klimatu jest również wspólnym wątkiem dla obszarów polityki, za które odpowiada MLUK, ogniwem łączącym wiele interdyscyplinarnych inicjatyw i działań.

Poprzez swój modułowy znak słowny - znany w skrócie jako climate claim - MLUK chce podkreślić, że ochrona i działanie to dwie strony tego samego medalu, które są ze sobą powiązane, jeśli chodzi o aktywny i skuteczny wkład w ochronę klimatu.


* Polityk amerykański, przedsiębiorca i działacz na rzecz ochrony środowiska. W latach 1993-2001, podczas kadencji prezydenta Billa Clintona, był 45 wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych. W 2007 roku otrzymał wraz ze Międzyrządowym Zespołem ds. Zmian Klimatu (IPCC) (reprezentowanym przez Rajendrę Pachauri) Pokojową Nagrodę Nobla za wysiłki na rzecz podnoszenia świadomości na temat kryzysu klimatycznego i związanych z nim globalnych zagrożeń.

Więcej informacji

Więcej informacji