Ochrona Klimatu

Związane z trwającą od końca XIX w. industrializacją emisje gazów cieplarnianych takich jak dwutlenek węgla (CO2), metan (CH4) czy podtlenek azotu – gaz rozweselający (N2O) doprowadziły do globalnego ocieplenia atmosfery ziemskiej i drastycznych zmian klimatycznych. Przyniosły one całemu światu – w tym także Brandenburgii – groźne następstwa dla systemów ekologicznych i społecznych. Dlatego wszystkie niemal państwa na Ziemi zadecydowały w 2015 r. w ramach Porozumienia paryskiego, by wspólnie ograniczyć do roku 2050 wzrost średniej globalnej temperatury do 2 stopni Celsjusza – a jeszcze lepiej do 1,5 stopnia – w porównaniu do okresu sprzed industrializacji.

Kraj związkowy Brandenburgia wniesie swój wkład do osiągnięcia tych celów. Koalicja rządowa porozumiała się co do tego, by w duchu Porozumienia paryskiego zredukować w latach 2015 – 2050 emisję CO2 i innych gazów cieplarnianych do zera netto. Neutralność klimatyczną Brandenburgia ma osiągnąć poprzez realizację Strategii ochrony klimatu. Plan klimatyczny Brandenburgii znajduje się obecnie w opracowaniu i będzie realizowany od roku 2022. Równolegle do tych działań Ministerstwo Rolnictwa, Środowiska i Ochrony Klimatu (MLUK) ma za zadanie realizację i dalszy rozwój skutecznych środków zmierzających do dostosowania do występujących już i oczekiwanych następstw zmian klimatycznych.

Związane z trwającą od końca XIX w. industrializacją emisje gazów cieplarnianych takich jak dwutlenek węgla (CO2), metan (CH4) czy podtlenek azotu – gaz rozweselający (N2O) doprowadziły do globalnego ocieplenia atmosfery ziemskiej i drastycznych zmian klimatycznych. Przyniosły one całemu światu – w tym także Brandenburgii – groźne następstwa dla systemów ekologicznych i społecznych. Dlatego wszystkie niemal państwa na Ziemi zadecydowały w 2015 r. w ramach Porozumienia paryskiego, by wspólnie ograniczyć do roku 2050 wzrost średniej globalnej temperatury do 2 stopni Celsjusza – a jeszcze lepiej do 1,5 stopnia – w porównaniu do okresu sprzed industrializacji.

Kraj związkowy Brandenburgia wniesie swój wkład do osiągnięcia tych celów. Koalicja rządowa porozumiała się co do tego, by w duchu Porozumienia paryskiego zredukować w latach 2015 – 2050 emisję CO2 i innych gazów cieplarnianych do zera netto. Neutralność klimatyczną Brandenburgia ma osiągnąć poprzez realizację Strategii ochrony klimatu. Plan klimatyczny Brandenburgii znajduje się obecnie w opracowaniu i będzie realizowany od roku 2022. Równolegle do tych działań Ministerstwo Rolnictwa, Środowiska i Ochrony Klimatu (MLUK) ma za zadanie realizację i dalszy rozwój skutecznych środków zmierzających do dostosowania do występujących już i oczekiwanych następstw zmian klimatycznych.

Poniższe informacje prowadzą do stron w języku niemieckim. Prosimy o wyrozumiałość.

Poniższe informacje prowadzą do stron w języku niemieckim. Prosimy o wyrozumiałość.

CO2 in the clouds
© acinquantadue/Fotolia.com

Ochrona klimatu

W wyniku działalności człowieka temperatura powietrza nad morzami i lądem stałym wzrosła w ostatnich dziesięcioleciach w wymiernym stopniu. Przeczytaj więcej po niemiecku

CO2 in the clouds
© acinquantadue/Fotolia.com

Ochrona klimatu

W wyniku działalności człowieka temperatura powietrza nad morzami i lądem stałym wzrosła w ostatnich dziesięcioleciach w wymiernym stopniu. Przeczytaj więcej po niemiecku

View of a field with a group of trees with a thunderstorm sky
© Carsten Meyer/Fotolia.com

Zmiany klimatyczne

Zmiany klimatu mają charakter globalny, ocieplenie się systemu klimatycznego przybiera na sile. Ocieplenie to poprzez na przykład wydłużenie się okresów suchych i zjawisk ekstremalnych, poprzez zmiany rozkładu opadów i ich ilości wywrze znaczący wpływ na systemy antropogeniczne i naturalne. Przeczytaj więcej po niemiecku

View of a field with a group of trees with a thunderstorm sky
© Carsten Meyer/Fotolia.com

Zmiany klimatyczne

Zmiany klimatu mają charakter globalny, ocieplenie się systemu klimatycznego przybiera na sile. Ocieplenie to poprzez na przykład wydłużenie się okresów suchych i zjawisk ekstremalnych, poprzez zmiany rozkładu opadów i ich ilości wywrze znaczący wpływ na systemy antropogeniczne i naturalne. Przeczytaj więcej po niemiecku