Rolnictwo

Zadania ministerialnej administracji rolnej obejmują pełne spektrum - od hodowli i produkcji zwierzęcej po przetwarzanie i marketing wyrobów pochodzenia zwierzęcego, jak mięso, ryby, jaja, mleko i miód. Podstawy stanowią obok prawodawstwa narodowego przepisy, normy jakościowe i klasyfikacja handlowa produktów a także specyficzne działania pomocowe, znajdujące się w jednolitych wspólnych regulacjach rynku Unii Europejskiej. Implementowane są też wytyczne prawne dotyczące produktów roślinnych: wina, cukru oraz owoców i warzyw.

Ministerstwo jest najwyższym organem krajowym w sprawach dotyczących łowiectwa, rybactwa i leśnictwa. Oznacza to, że również 14 000 myśliwych i sokolników,125 000 wędkarzy amatorów i 100 000 właścicieli lasów w Brandenburgii mają bezpośrednio lub pośrednio do czynienia z administracją rolną, względnie dotyczą ich jej przepisy. Zwłaszcza polityka zrównoważonej gospodarki leśnej jest wyrazem wielkiej odpowiedzialności na rzecz wszystkich mieszkańców Brandenburgii.

Przy pomocy programu LEADER, który stawia na szeroką partycypację lokalnej społeczności, zbiera się i rozwija regiony wiejskie zgodnie z wymogami Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na działania te składają się oprócz tworzenia miejsc pracy, infrastruktury społecznej i instytucji publicznych także atrakcyjne życie społeczne i kulturalne.

Postępowania w zakresie scalania gruntów także stanowią ważne zadanie w ramach rozwoju obszarów wiejskich. Oprócz poprawy warunków produkcji i pracy w rolnictwie, leśnictwie i rybactwie celem jest także rozwiązanie konfliktów dotyczących sposobów użytkowania gruntów, rozwój wsi w szerszym niż lokalny aspekcie, realizacja wymogów ustawowych związanych z ochroną wody i przyrody oraz włączanie dużych przedsięwzięć infrastrukturalnych do struktury wzajemnych powiązań obszarów wiejskich bez szkody dla stosunków własnościowych, społecznych i środowiskowych. Administracja rolna funkcjonuje także jako najwyższy organ scalania gruntów.

Do łagodnych dla środowiska sposobów zagospodarowania gruntów należą, obok dostosowanych do warunków kraju związkowego Brandenburgia implementacji instrumentów wsparcia Unii Europejskiej w zakresie działań rolnośrodowiskowych i na rzecz klimatu oraz płatności bezpośrednich, także aktualizacja podstaw prawnych dotyczących ochrony roślin, obrotu materiałem siewnym, użycia nawozów oraz rolnictwa ekologicznego. Administracja rolna występuje również tutaj jako organ stanowiący prawo.

Zadania ministerialnej administracji rolnej obejmują pełne spektrum - od hodowli i produkcji zwierzęcej po przetwarzanie i marketing wyrobów pochodzenia zwierzęcego, jak mięso, ryby, jaja, mleko i miód. Podstawy stanowią obok prawodawstwa narodowego przepisy, normy jakościowe i klasyfikacja handlowa produktów a także specyficzne działania pomocowe, znajdujące się w jednolitych wspólnych regulacjach rynku Unii Europejskiej. Implementowane są też wytyczne prawne dotyczące produktów roślinnych: wina, cukru oraz owoców i warzyw.

Ministerstwo jest najwyższym organem krajowym w sprawach dotyczących łowiectwa, rybactwa i leśnictwa. Oznacza to, że również 14 000 myśliwych i sokolników,125 000 wędkarzy amatorów i 100 000 właścicieli lasów w Brandenburgii mają bezpośrednio lub pośrednio do czynienia z administracją rolną, względnie dotyczą ich jej przepisy. Zwłaszcza polityka zrównoważonej gospodarki leśnej jest wyrazem wielkiej odpowiedzialności na rzecz wszystkich mieszkańców Brandenburgii.

Przy pomocy programu LEADER, który stawia na szeroką partycypację lokalnej społeczności, zbiera się i rozwija regiony wiejskie zgodnie z wymogami Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na działania te składają się oprócz tworzenia miejsc pracy, infrastruktury społecznej i instytucji publicznych także atrakcyjne życie społeczne i kulturalne.

Postępowania w zakresie scalania gruntów także stanowią ważne zadanie w ramach rozwoju obszarów wiejskich. Oprócz poprawy warunków produkcji i pracy w rolnictwie, leśnictwie i rybactwie celem jest także rozwiązanie konfliktów dotyczących sposobów użytkowania gruntów, rozwój wsi w szerszym niż lokalny aspekcie, realizacja wymogów ustawowych związanych z ochroną wody i przyrody oraz włączanie dużych przedsięwzięć infrastrukturalnych do struktury wzajemnych powiązań obszarów wiejskich bez szkody dla stosunków własnościowych, społecznych i środowiskowych. Administracja rolna funkcjonuje także jako najwyższy organ scalania gruntów.

Do łagodnych dla środowiska sposobów zagospodarowania gruntów należą, obok dostosowanych do warunków kraju związkowego Brandenburgia implementacji instrumentów wsparcia Unii Europejskiej w zakresie działań rolnośrodowiskowych i na rzecz klimatu oraz płatności bezpośrednich, także aktualizacja podstaw prawnych dotyczących ochrony roślin, obrotu materiałem siewnym, użycia nawozów oraz rolnictwa ekologicznego. Administracja rolna występuje również tutaj jako organ stanowiący prawo.

Poniższe informacje prowadzą do stron w języku niemieckim. Prosimy o wyrozumiałość.

Poniższe informacje prowadzą do stron w języku niemieckim. Prosimy o wyrozumiałość.

Piglets in a pig breeding facility
© agnormark/stock.adobe.com

Hodowla i hodowla zwierząt

Hodowla zwierząt i produkcja zwierzęca stanowią dla gospodarstw rolnych w Brandenburgii ważne źródła dochodów. Jednocześnie służą one zaopatrzeniu ludności wysokiej jakości żywność i są niezbędne do zachowania krajobrazu kulturowego.  Przeczytaj więcej w języku niemieckim

Piglets in a pig breeding facility
© agnormark/stock.adobe.com

Hodowla i hodowla zwierząt

Hodowla zwierząt i produkcja zwierzęca stanowią dla gospodarstw rolnych w Brandenburgii ważne źródła dochodów. Jednocześnie służą one zaopatrzeniu ludności wysokiej jakości żywność i są niezbędne do zachowania krajobrazu kulturowego.  Przeczytaj więcej w języku niemieckim

Forest in the Ravensbergen Potsdam
© Antje Reschke/MLUK

Leśnictwo

Brandenburgia dysponuje około 1,1 miliona hektarów lasów. Stanowią one 37 procent powierzchni kraju związkowego. Tym samym Brandenburgia jest jednym z najbardziej zalesionych landów Niemiec. Dwie trzecie tych lasów znajdują się w prywatnych rękach, jedna czwarta należy do kraju związkowego Brandenburgia. Brandenburskie lasy zdominowane są przez sosnę. Udział lasów mieszanych zwiększony ma zostać do 40 procent.  Przeczytaj więcej w języku niemieckim

Forest in the Ravensbergen Potsdam
© Antje Reschke/MLUK

Leśnictwo

Brandenburgia dysponuje około 1,1 miliona hektarów lasów. Stanowią one 37 procent powierzchni kraju związkowego. Tym samym Brandenburgia jest jednym z najbardziej zalesionych landów Niemiec. Dwie trzecie tych lasów znajdują się w prywatnych rękach, jedna czwarta należy do kraju związkowego Brandenburgia. Brandenburskie lasy zdominowane są przez sosnę. Udział lasów mieszanych zwiększony ma zostać do 40 procent.  Przeczytaj więcej w języku niemieckim

Driven Hunt
© Wachow/Landesbetrieb Forst Brandenburg

Łowiectwo

W dziedzinie łowiectwa w centrum uwagi znajduje się stworzenie i utrzymanie odpowiednich zasobów dzikich zwierząt. Dla osiągnięcia celów związanych z łowiecką ochroną gatunków, konieczne jest przede wszystkim opracowanie, aktualizacja i wdrożenie niezbędnych podstaw prawnych. Priorytetem jest wdrażanie ustaw o łowiectwie: federalnej i krajowej wraz ze związanymi z nimi rozporządzeniami.  Przeczytaj więcej w języku niemieckim

Driven Hunt
© Wachow/Landesbetrieb Forst Brandenburg

Łowiectwo

W dziedzinie łowiectwa w centrum uwagi znajduje się stworzenie i utrzymanie odpowiednich zasobów dzikich zwierząt. Dla osiągnięcia celów związanych z łowiecką ochroną gatunków, konieczne jest przede wszystkim opracowanie, aktualizacja i wdrożenie niezbędnych podstaw prawnych. Priorytetem jest wdrażanie ustaw o łowiectwie: federalnej i krajowej wraz ze związanymi z nimi rozporządzeniami.  Przeczytaj więcej w języku niemieckim

Close-up of wheat ears
© Petra Reinartz/Fotolia.com

Polityka rolna

Dyskusja wokół Polityki Rolnej UE na lata 2021-2027 jest w pełnym toku. Ministerstwo Rolnictwa, Środowiska i Ochrony Klimatu kraju związkowego Brandenburgia angażuje się w nią i wyraża swoje stawisko. Celem Ministerstwa jest zapewnienie na całym obszarze kraju istnienia rolnictwa nowoczesnego i gospodarującego w sposób zrównoważony, odpowiadającego potrzebom środowiska oraz wielofunkcyjnego. Istotną rolę odgrywa przy tym typowa dla Brandenburgii struktura rolna. Przeczytaj więcej w języku niemieckim

Close-up of wheat ears
© Petra Reinartz/Fotolia.com

Polityka rolna

Dyskusja wokół Polityki Rolnej UE na lata 2021-2027 jest w pełnym toku. Ministerstwo Rolnictwa, Środowiska i Ochrony Klimatu kraju związkowego Brandenburgia angażuje się w nią i wyraża swoje stawisko. Celem Ministerstwa jest zapewnienie na całym obszarze kraju istnienia rolnictwa nowoczesnego i gospodarującego w sposób zrównoważony, odpowiadającego potrzebom środowiska oraz wielofunkcyjnego. Istotną rolę odgrywa przy tym typowa dla Brandenburgii struktura rolna. Przeczytaj więcej w języku niemieckim

View of a potato field
© Harald Hirsch

Produkcja roślinna

Produkcja roślinna łącznie z ogrodnictwem i sadownictwem zapewnia od stuleci wystarczającą produkcję żywności dla pokrycia potrzeb ludności zamieszkującej Brandenburgię. Istotne znaczenie mają przy tym nowoczesne technologie produkcji służące ochronie zasobów środowiska w tym szczególnym krajobrazie kulturowym.  Przeczytaj więcej w języku niemieckim

View of a potato field
© Harald Hirsch

Produkcja roślinna

Produkcja roślinna łącznie z ogrodnictwem i sadownictwem zapewnia od stuleci wystarczającą produkcję żywności dla pokrycia potrzeb ludności zamieszkującej Brandenburgię. Istotne znaczenie mają przy tym nowoczesne technologie produkcji służące ochronie zasobów środowiska w tym szczególnym krajobrazie kulturowym.  Przeczytaj więcej w języku niemieckim

Water buffalo herd - Organic farming of the Bobalis Agrargesellschaft mbH
© Bobalis Agrargesellschaft mbH

Rolnictwo ekologiczne

Rosnące wciąż powodzenie, jakim cieszy się na rynku żywność ekologiczna, zwłaszcza w Berlinie – jednym z największych rynków zbytu żywności ekologicznej w Europie – otwierają nie tylko przed rolnictwem ekologicznym, lecz całą ekologiczną gospodarką żywnościową w regionie Berlina i Brandenburgii dobre perspektywy na przyszłość.  Przeczytaj więcej w języku niemieckim

Water buffalo herd - Organic farming of the Bobalis Agrargesellschaft mbH
© Bobalis Agrargesellschaft mbH

Rolnictwo ekologiczne

Rosnące wciąż powodzenie, jakim cieszy się na rynku żywność ekologiczna, zwłaszcza w Berlinie – jednym z największych rynków zbytu żywności ekologicznej w Europie – otwierają nie tylko przed rolnictwem ekologicznym, lecz całą ekologiczną gospodarką żywnościową w regionie Berlina i Brandenburgii dobre perspektywy na przyszłość.  Przeczytaj więcej w języku niemieckim

Rural village idyll
© Leiftryn/Fotolia.com

Rozwój obszarów wiejskich

Obszary wiejskie są w swej różnorodności dominującym elementem regionu stołecznego Niemiec. Należy rozwijać je w celowy sposób jako przestrzeń gospodarczą, społeczną, kulturalną i przyrodniczą z całą ich specyfiką. Warunki ramowe ukierunkować należy przy szerokiej partycypacji obywatelek i obywateli, firm i samorządów na godne warunki życia.  Przeczytaj więcej w języku niemieckim

Rural village idyll
© Leiftryn/Fotolia.com

Rozwój obszarów wiejskich

Obszary wiejskie są w swej różnorodności dominującym elementem regionu stołecznego Niemiec. Należy rozwijać je w celowy sposób jako przestrzeń gospodarczą, społeczną, kulturalną i przyrodniczą z całą ich specyfiką. Warunki ramowe ukierunkować należy przy szerokiej partycypacji obywatelek i obywateli, firm i samorządów na godne warunki życia.  Przeczytaj więcej w języku niemieckim

Trout caught in a fishing quiver
© nupsik284/Fotolia.com

Rybactwo i wędkarstwo

Bogactwo wód w kraju związkowym Brandenburgia stwarza optymalne warunki dla rybactwa. Zadania polegają na stworzeniu i utrzymaniu dostosowanych do lokalizacji zasobów ryb, wypracowaniu warunków ramowych do rozwoju konkurencyjnych gospodarstw rybackich oraz promocji wędkarstwa.  Przeczytaj więcej w języku niemieckim

Trout caught in a fishing quiver
© nupsik284/Fotolia.com

Rybactwo i wędkarstwo

Bogactwo wód w kraju związkowym Brandenburgia stwarza optymalne warunki dla rybactwa. Zadania polegają na stworzeniu i utrzymaniu dostosowanych do lokalizacji zasobów ryb, wypracowaniu warunków ramowych do rozwoju konkurencyjnych gospodarstw rybackich oraz promocji wędkarstwa.  Przeczytaj więcej w języku niemieckim

Agricultural market - agricultural products
© Frank Kirchner

Rynki rolne

Zachowanie stabilności rynków rolnych w Europie oraz zharmonizowanie podaży i popytu jest najpilniejszym zakresem zadań Europejskiej Polityki Rolnej. Działania regulacyjne rynku tworzą społeczną sieć bezpieczeństwa, służą człowiekowi i środowisku. Dlatego w centrum polityki rolnej znajdują się coraz częściej regulacje dotyczące jakości produktów rolnych.  Przeczytaj więcej w języku niemieckim

Agricultural market - agricultural products
© Frank Kirchner

Rynki rolne

Zachowanie stabilności rynków rolnych w Europie oraz zharmonizowanie podaży i popytu jest najpilniejszym zakresem zadań Europejskiej Polityki Rolnej. Działania regulacyjne rynku tworzą społeczną sieć bezpieczeństwa, służą człowiekowi i środowisku. Dlatego w centrum polityki rolnej znajdują się coraz częściej regulacje dotyczące jakości produktów rolnych.  Przeczytaj więcej w języku niemieckim