Deklaracja dotycząca e-dostępności

„“
„“

Ministerstwo Rolnictwa, Środowiska i Ochrony Klimatu (MLUK) czyni starania, aby jego witryna internetowa spełniała wymogi e-dostępności w zgodzie z Brandenburską ustawą o równouprawnieniu osób z niepełnosprawnościami (BbgBGG) oraz z Brandenburskim rozporządzeniem o rozwoju techniki informacyjnej opartej na e-dostępności (BbgBITV).

Niniejsza deklaracja odnośnie e-dostępności dotyczy witryny internetowej Ministerstwa Rolnictwa, Środowiska i Ochrony Klimatu Kraju Związkowego Brandenburgia: mluk.brandenburg.de.

Kiedy sporządzono deklarację dotyczącą e-dostępności?

Niniejsza deklaracja sporządzona została dnia 19 października 2020 roku. Ministerstwo Rolnictwa, Środowiska i Ochrony Klimatu samo dokonało weryfikacji e-dostępności.

Jak dalece e-dostępna jest witryna?

Witryna ta jest częściowo e-dostępna. Wymagania sformułowane w BbgBITV są częściowo spełnione.

Które obszary nie są e-dostępne?

  • Oznaczenie źle wypełnionych lub niewypełnionych pól obowiązkowych w formularzach jest niewystarczająco widoczne
  • Atrybuty nazw pól formularzy nie zawierają nazwy etykiety
  • Dokumenty pdf często nie są e-dostępne, brak oznaczenia
  • Słowa w innych językach nie są wyróżnione
  • Brakuje treści w prostym języku

MLUK pracuje stale nad doskonaleniem e-dostępności swojej witryny internetowej. Z uwagi na obszerność materiału witryny nie wszystkie treści spełniają już wymogi e-dostępności.

Z kim mogą Państwo nawiązać kontakt?

Jeżeli zauważyli Państwo braki w zakresie e-dostępności witryny mluk.brandenburg.de to proszę zwrócić się do centralnej redakcji serwisu:

Ministerstwo Rolnictwa, Środowiska i Ochrony Klimatu Kraju Związkowego Brandenburgia
Referat public relations i współpracy międzynarodowej
Centralna redakcja serwisu internetowego
Henning-von-Tresckow-Straße 2-13, budynek S
14467 Poczdam
E-mail: webredaktion@mluk.brandenburg.de

Kto jeszcze może pomóc?

Jeżeli nie są Państwo zadowoleni z odpowiedzi otrzymanej od wyżej podanej redakcji serwisu, to można zwrócić się do instytucji odpowiedzialnej za egzekwowanie przepisów przy pełnomocniku rządu kraju związkowego ds. ochrony interesów osób z niepełnosprawnościami:  

Ministerstwo Spraw Społecznych, Zdrowia, Integracji i Ochrony Konsumentów
Pełnomocnik rządu kraju związkowego
ds. ochrony interesów osób z niepełnosprawnościami
Henning-von-Tresckow-Straße 2-13
14467 Poczdam
E-mail: durchsetzung.bit@msgiv.brandenburg.de

 

Ministerstwo Rolnictwa, Środowiska i Ochrony Klimatu (MLUK) czyni starania, aby jego witryna internetowa spełniała wymogi e-dostępności w zgodzie z Brandenburską ustawą o równouprawnieniu osób z niepełnosprawnościami (BbgBGG) oraz z Brandenburskim rozporządzeniem o rozwoju techniki informacyjnej opartej na e-dostępności (BbgBITV).

Niniejsza deklaracja odnośnie e-dostępności dotyczy witryny internetowej Ministerstwa Rolnictwa, Środowiska i Ochrony Klimatu Kraju Związkowego Brandenburgia: mluk.brandenburg.de.

Kiedy sporządzono deklarację dotyczącą e-dostępności?

Niniejsza deklaracja sporządzona została dnia 19 października 2020 roku. Ministerstwo Rolnictwa, Środowiska i Ochrony Klimatu samo dokonało weryfikacji e-dostępności.

Jak dalece e-dostępna jest witryna?

Witryna ta jest częściowo e-dostępna. Wymagania sformułowane w BbgBITV są częściowo spełnione.

Które obszary nie są e-dostępne?

  • Oznaczenie źle wypełnionych lub niewypełnionych pól obowiązkowych w formularzach jest niewystarczająco widoczne
  • Atrybuty nazw pól formularzy nie zawierają nazwy etykiety
  • Dokumenty pdf często nie są e-dostępne, brak oznaczenia
  • Słowa w innych językach nie są wyróżnione
  • Brakuje treści w prostym języku

MLUK pracuje stale nad doskonaleniem e-dostępności swojej witryny internetowej. Z uwagi na obszerność materiału witryny nie wszystkie treści spełniają już wymogi e-dostępności.

Z kim mogą Państwo nawiązać kontakt?

Jeżeli zauważyli Państwo braki w zakresie e-dostępności witryny mluk.brandenburg.de to proszę zwrócić się do centralnej redakcji serwisu:

Ministerstwo Rolnictwa, Środowiska i Ochrony Klimatu Kraju Związkowego Brandenburgia
Referat public relations i współpracy międzynarodowej
Centralna redakcja serwisu internetowego
Henning-von-Tresckow-Straße 2-13, budynek S
14467 Poczdam
E-mail: webredaktion@mluk.brandenburg.de

Kto jeszcze może pomóc?

Jeżeli nie są Państwo zadowoleni z odpowiedzi otrzymanej od wyżej podanej redakcji serwisu, to można zwrócić się do instytucji odpowiedzialnej za egzekwowanie przepisów przy pełnomocniku rządu kraju związkowego ds. ochrony interesów osób z niepełnosprawnościami:  

Ministerstwo Spraw Społecznych, Zdrowia, Integracji i Ochrony Konsumentów
Pełnomocnik rządu kraju związkowego
ds. ochrony interesów osób z niepełnosprawnościami
Henning-von-Tresckow-Straße 2-13
14467 Poczdam
E-mail: durchsetzung.bit@msgiv.brandenburg.de