Wyłączenie odpowiedzialności

„“
„“

Wszystkie informacje udostępniane w serwisie internetowym Agrar & Umwelt (https://agrar-umwelt.brandenburg.de bądź https://mluk.brandenburg.de) Ministerstwa Rolnictwa, Środowiska i Ochrony Klimatu (MLUK, zwanego dalej: wydawcą) zostały opracowane zgodnie z najlepszą wiedzą i sumiennie, a przed publikacją zostały sprawdzone. Wydawca nie gwarantuje jednak aktualności, prawidłowości, kompletności oraz dostępności i jakości udostępnionych informacji. Nie dochodzi do zawarcia stosunku umownego z użytkownikami witryny internetowej. Wydawca nie odpowiada za szkody, które powstają w wyniku użytkowania niniejszej witryny internetowej. Wydawca nie przejmuje odpowiedzialności za ewentualne szkody podczas wywoływania lub pobierania danych spowodowane szkodliwym oprogramowaniem lub instalacją czy korzystaniem z oprogramowania.

W szczególności nie przejmujemy odpowiedzialności za wydarzenia, na które nie mamy wpływu (siła wyższa).

Wszystkie oferty są niewiążące i niezobowiązujące. Wydawca wyraźnie zastrzega sobie możliwość zmiany, uzupełnienia, usuwania części stron lub całej witryny bez osobnej zapowiedzi lub zaniechania jej publikacji czasowo lub też ostatecznie. Nie jest on, z wyjątkiem regulacji ustawowych, zobowiązany do aktualizacji treści tego serwisu internetowego.

1. Hiperłącza i linki

Od naszych własnych treści odróżniać należy hiperłącza ("linki") do stron internetowych innych podmiotów. Poprzez te linki umożliwiamy jedynie dostęp do korzystania z obcych treści zgodnie z paragrafem 8 niem. Ustawy o telemediach.

Wydawca oświadcza niniejszym wyraźnie, że w chwili zamieszczenia linku na stronie, do której on prowadzi, nie były widoczne żadne nielegalne treści. Przy pierwszym powiązaniu wydawca sprawdza obce treści pod kątem tego, czy powodują one ewentualnie cywilnoprawną lub karnoprawną odpowiedzialność. Zgodnie z niem. Ustawą o telemediach (TMG) wydawca nie jest zobowiązany do stałego sprawdzania treści, do których odsyła na swojej witrynie internetowej, pod kątem ich zmian, które mogłyby powodować powstanie odpowiedzialności. Wydawca dystansuje się w związku z tym niniejszym wyraźnie od treści wszystkich połączonych linkami stron, które zostały po umieszczeniu linków w taki sposób zmienione, że wywołują odpowiedzialność cywilnoprawną lub karnoprawną. To ustalenie obowiązuje w stosunku do wszystkich linków i hiperłączy umieszczonych na własnych stronach internetowych.

2. Dane, usługi i aplikacje

Wydawca publikuje poprzez system informacyjny rolnictwa i środowiska Brandenburgii (LUIS-BB) dane, usługi i aplikacje z zakresu swej działalności.

Właściciel danych jest oznaczony w danym kontakcie. Odpowiedzialność za treść oraz dopuszczalną zgodność z prawem publikowanych tu informacji z baz danych odnośnie obrazów, tekstów i dostępności oraz za pozostałe opisy lub dane ponosi wyłącznie właściciel danych. Odnośnie wszystkich danych obowiązuje zasada: zastrzega się możliwość pomyłek i zmian.

3. Prawo autorskie i prawo używania oznaczeń odróżniających

Rząd kraju związkowego Brandenburgia jest jedynym właścicielem nazwy domeny ".brandenburg.de". Wszystkie prawa do stron przysługują rządowi kraju związkowego Brandenburgia. Wykorzystanie następne stron internetowych Ministerstwa Rolnictwa, Środowiska i Ochrony Klimatu kraju związkowego Brandenburgia (MLUK), niezależnie od tego, jakiego rodzaju i także fragmentarycznie bądź poprzez zamieszczenie linków na innych stronach internetowych, wymaga zgody referatu prasy i promocji MLUK. Wykorzystanie następne stron internetowych organów niższego szczebla, niezależnie od tego, jakiego rodzaju i także fragmentarycznie bądź poprzez zamieszczenie linków na innych stronach internetowych, wymaga zgody referatu promocji odpowiedniego organu niższego szczebla.

Wydawca dąży do tego, aby we wszystkich publikacjach przestrzegać praw autorskich do wykorzystywanych materiałów graficznych, dokumentów dźwiękowych i tekstów (zwanych dalej mediami), wykorzystywać media wyprodukowane przez samego wydawcę lub sięgać po media wolne od licencji. Jeżeli na danych stronach znajdowałyby się mimo tego nieoznaczone, ale chronione obcymi prawami autorskimi media, to nie udało się ustalić praw autorskich. W przypadku takiego niezamierzonego naruszenia praw autorskich wydawca usunie po zawiadomieniu odpowiedni obiekt z błędnej publikacji/ strony internetowej bądź oznaczy go odpowiednimi prawami autorskimi.

Prawa autorskie do opublikowanych, sporządzonych przez samego wydawcę obiektów pozostają wyłącznie przy ich autorach bądź autorach stron internetowych. Powielanie lub wykorzystanie takich mediów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych nie jest dozwolone bez wyraźnej zgody wydawcy.

4. Skuteczność prawna niniejszego wyłączenia odpowiedzialności

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności traktować należy jako część serwisu internetowego Agrar & Umwelt, z którego odesłano do tej strony. Jeżeli części lub poszczególne sformułowania tego tekstu miałyby nie odpowiadać, już nie odpowiadać lub nie w pełni odpowiadać obowiązującej sytuacji prawnej, to nie narusza to pozostałych części dokumentu w zakresie ich treści i mocy obowiązywania.

Wszystkie informacje udostępniane w serwisie internetowym Agrar & Umwelt (https://agrar-umwelt.brandenburg.de bądź https://mluk.brandenburg.de) Ministerstwa Rolnictwa, Środowiska i Ochrony Klimatu (MLUK, zwanego dalej: wydawcą) zostały opracowane zgodnie z najlepszą wiedzą i sumiennie, a przed publikacją zostały sprawdzone. Wydawca nie gwarantuje jednak aktualności, prawidłowości, kompletności oraz dostępności i jakości udostępnionych informacji. Nie dochodzi do zawarcia stosunku umownego z użytkownikami witryny internetowej. Wydawca nie odpowiada za szkody, które powstają w wyniku użytkowania niniejszej witryny internetowej. Wydawca nie przejmuje odpowiedzialności za ewentualne szkody podczas wywoływania lub pobierania danych spowodowane szkodliwym oprogramowaniem lub instalacją czy korzystaniem z oprogramowania.

W szczególności nie przejmujemy odpowiedzialności za wydarzenia, na które nie mamy wpływu (siła wyższa).

Wszystkie oferty są niewiążące i niezobowiązujące. Wydawca wyraźnie zastrzega sobie możliwość zmiany, uzupełnienia, usuwania części stron lub całej witryny bez osobnej zapowiedzi lub zaniechania jej publikacji czasowo lub też ostatecznie. Nie jest on, z wyjątkiem regulacji ustawowych, zobowiązany do aktualizacji treści tego serwisu internetowego.

1. Hiperłącza i linki

Od naszych własnych treści odróżniać należy hiperłącza ("linki") do stron internetowych innych podmiotów. Poprzez te linki umożliwiamy jedynie dostęp do korzystania z obcych treści zgodnie z paragrafem 8 niem. Ustawy o telemediach.

Wydawca oświadcza niniejszym wyraźnie, że w chwili zamieszczenia linku na stronie, do której on prowadzi, nie były widoczne żadne nielegalne treści. Przy pierwszym powiązaniu wydawca sprawdza obce treści pod kątem tego, czy powodują one ewentualnie cywilnoprawną lub karnoprawną odpowiedzialność. Zgodnie z niem. Ustawą o telemediach (TMG) wydawca nie jest zobowiązany do stałego sprawdzania treści, do których odsyła na swojej witrynie internetowej, pod kątem ich zmian, które mogłyby powodować powstanie odpowiedzialności. Wydawca dystansuje się w związku z tym niniejszym wyraźnie od treści wszystkich połączonych linkami stron, które zostały po umieszczeniu linków w taki sposób zmienione, że wywołują odpowiedzialność cywilnoprawną lub karnoprawną. To ustalenie obowiązuje w stosunku do wszystkich linków i hiperłączy umieszczonych na własnych stronach internetowych.

2. Dane, usługi i aplikacje

Wydawca publikuje poprzez system informacyjny rolnictwa i środowiska Brandenburgii (LUIS-BB) dane, usługi i aplikacje z zakresu swej działalności.

Właściciel danych jest oznaczony w danym kontakcie. Odpowiedzialność za treść oraz dopuszczalną zgodność z prawem publikowanych tu informacji z baz danych odnośnie obrazów, tekstów i dostępności oraz za pozostałe opisy lub dane ponosi wyłącznie właściciel danych. Odnośnie wszystkich danych obowiązuje zasada: zastrzega się możliwość pomyłek i zmian.

3. Prawo autorskie i prawo używania oznaczeń odróżniających

Rząd kraju związkowego Brandenburgia jest jedynym właścicielem nazwy domeny ".brandenburg.de". Wszystkie prawa do stron przysługują rządowi kraju związkowego Brandenburgia. Wykorzystanie następne stron internetowych Ministerstwa Rolnictwa, Środowiska i Ochrony Klimatu kraju związkowego Brandenburgia (MLUK), niezależnie od tego, jakiego rodzaju i także fragmentarycznie bądź poprzez zamieszczenie linków na innych stronach internetowych, wymaga zgody referatu prasy i promocji MLUK. Wykorzystanie następne stron internetowych organów niższego szczebla, niezależnie od tego, jakiego rodzaju i także fragmentarycznie bądź poprzez zamieszczenie linków na innych stronach internetowych, wymaga zgody referatu promocji odpowiedniego organu niższego szczebla.

Wydawca dąży do tego, aby we wszystkich publikacjach przestrzegać praw autorskich do wykorzystywanych materiałów graficznych, dokumentów dźwiękowych i tekstów (zwanych dalej mediami), wykorzystywać media wyprodukowane przez samego wydawcę lub sięgać po media wolne od licencji. Jeżeli na danych stronach znajdowałyby się mimo tego nieoznaczone, ale chronione obcymi prawami autorskimi media, to nie udało się ustalić praw autorskich. W przypadku takiego niezamierzonego naruszenia praw autorskich wydawca usunie po zawiadomieniu odpowiedni obiekt z błędnej publikacji/ strony internetowej bądź oznaczy go odpowiednimi prawami autorskimi.

Prawa autorskie do opublikowanych, sporządzonych przez samego wydawcę obiektów pozostają wyłącznie przy ich autorach bądź autorach stron internetowych. Powielanie lub wykorzystanie takich mediów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych nie jest dozwolone bez wyraźnej zgody wydawcy.

4. Skuteczność prawna niniejszego wyłączenia odpowiedzialności

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności traktować należy jako część serwisu internetowego Agrar & Umwelt, z którego odesłano do tej strony. Jeżeli części lub poszczególne sformułowania tego tekstu miałyby nie odpowiadać, już nie odpowiadać lub nie w pełni odpowiadać obowiązującej sytuacji prawnej, to nie narusza to pozostałych części dokumentu w zakresie ich treści i mocy obowiązywania.