Ochrona danych osobowych

„“
„“

Tą deklaracją odnośnie ochrony danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o tym, jakie dane osobowe rejestrujemy w wyniku Państwa wejścia na strony internetowe Ministerstwa Rolnictwa, Środowiska i Ochrony Klimatu (MLUK) oraz nawiązania kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej z podanymi tam osobami wyznaczonymi do kontaktów i dlaczego to robimy. Bardzo poważnie podchodzimy do kwestii ochrony Państwa danych osobowych i traktujemy je poufnie i zgodnie z przepisami ustawowymi.

Administratorem w rozumieniu Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) i innych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej właściwych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych jest:

Adres:
Ministerstwo Rolnictwa, Środowiska i Ochrony Klimatu (MLUK) Kraju Związkowego Brandenburgia
Henning-von-Tresckow-Straße 2-13, Haus S
14467 Potsdam
które reprezentuje:
Minister
Axel Vogel
Telefon:
+49 331 866-7008
Ochronę danych powierzono:
Ministerstwo Rolnictwa, Środowiska i Ochrony Klimatu (MLUK) Kraju Związkowego Brandenburgia
Inspektor ochrony danych
Jens Osterloh
Henning-von-Tresckow-Straße 2-13, Haus S
14467 Potsdam
Adres:
Telefon:
+49 331 866-7222
Email:
datenschb@­mluk.brandenburg.de

Dane o wejściach i tworzenie serwerowych plików log

Gromadzimy dane o wejściach na strony internetowe tej witryny i zapisujemy je jako pliki log na serwerze. Następujące dane są w ten sposób protokołowane:

  • odwiedzona witryna internetowa
  • godzina wejścia
  • ilość przesłanych danych w bajtach
  • źródło/ link, z którego weszli Państwo na stronę
  • stosowana przeglądarka internetowa
  • stosowany system operacyjny
  • stosowana wyszukiwarka oraz słowa kluczowe, jeżeli są one przekazywane przez wyszukiwarkę

Dane te nie są powiązane z osobą. Nie możemy więc prześledzić, który użytkownik lub użytkowniczka wywołali te dane. W szczególności nie są protokołowane adresy IP. Dlatego nie możemy sporządzać profili użytkowników w odniesieniu do osób. Gromadzone dane służą tylko do analiz statystycznych i do doskonalenia tej witryny internetowej.

Zastrzegamy sobie możliwość sprawdzenia później plików log na serwerze, jeżeli istnieć będą konkretne wskazówki odnośnie niezgodnego z prawem użytkowania.

Przetwarzanie danych osobowych w przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej

Za dane osobowe uznawane są wszystkie pojedyncze dane dotyczące Państwa osobistej i obiektywnej sytuacji, łącznie z takimi informacjami, za pomocą których można Państwa zidentyfikować i które prześledzić można wstecz do Państwa - czyli przykładowo Państwa nazwisko, adres e-mail i numer telefonu.

Jeżeli nawiążą Państwo z nami kontakt za pośrednictwem podanych możliwości nawiązania kontaktu, to zapisujemy Państwa dane, abyśmy mogli do nich sięgnąć w celu załatwienia Państwa sprawy.

Czas przechowywania danych

Państwa dane osobowe przechowujemy tylko tak długo, jak długo są wykorzystywane w pierwotnym celu, a poza tym zgodnie z ustawowymi terminami przechowywania danych. Na przykład po wysłaniu materiałów informacyjnych Państwa dane są usuwane.

Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim

Wykorzystujemy Państwa dane osobowe tylko w obrębie naszego ministerstwa. Nie przekazujemy ich osobom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody. Jeżeli zostaniemy do tego zobowiązani ustawowo lub postanowieniem sądu, to przekażemy Państwa dane do instytucji uprawnionych do otrzymania informacji.

Ochrona osób nieletnich

Dzieci i osoby w wieku poniżej 18 lat nie powinny bez zgody rodziców lub opiekunów przekazywać nam danych osobowych. Nie żądanym danych osobowych od nieletnich, nie gromadzimy ich i nie przekazujemy ich osobom trzecim.

Cookies

Cookies, po polsku "ciasteczka", to małe pliki tekstowe, które zapisywane są na Państwa urządzeniu końcowym. Korzysta z nich Państwa przeglądarka. Popularne przeglądarki można tak ustawić, że blokują generalnie pliki cookies i mogą Państwo ustalić, czy wasze wejścia na strony internetowe mogą być śledzone (do-not-track).

Ta witryna internetowa wykorzystuje cookies, aby zapisać Państwa wybór kolorów oraz to, czy wywołali Państwo deklarację o ochronie danych osobowych. Sprawia to, że ta witryna internetowa jest bardziej przyjazna dla użytkownika i bezpieczniejsza. Państwa decyzję odnośnie możliwości wstecznego prześledzenia uwzględniamy także przy analizie Matomo (patrz poniżej).

Matomo Analytics

Używamy oprogramowania do analizy dostępu i ruchu na stronie internetowej Matomo (matomo.org) firmy InnoCraft Ltd., 150 Willis St, 6011 Wellington, Nowa Zelandia, („Matomo“), aby gromadzić i zapisywać dane. Podstawą tych działań jest nasze uzasadnione zainteresowanie analizą statystyczną zachowań użytkowników w celu optymalizacji i z uwagi na bezpieczeństwo. Na podstawie tych danych sporządzać i analizować można w tym samym celu zanonimizowane profile użytkowników. Można w tym celu wykorzystywać pliki cookies. Dane zgromadzone za pomocą oprogramowania Matomo przetwarzane są na naszych serwerach.

Wygenerowane przez cookies informacje w anonimowych profilach użytkownika nie są wykorzystywane do tego, aby identyfikować osoby wchodzące na te strony i nie są łączone z danymi osobowymi osoby noszącej pseudonim.

Jeżeli nie zgadzają się Państwo na zapis i analizę tych danych dotyczących Państwa wejścia na stronę, to możecie w każdej chwili sprzeciwić się ich zapisowi i wykorzystaniu klikając na poniższy link. Zostanie wtedy w Państwa przeglądarce internetowej zapisany plik cookies-opt-out, który uniemożliwi Matomo gromadzenie danych o sesji. Proszę pamiętać, że pełne usunięcie Państwa cookies spowoduje, że także cookies-opt-out zostanie usunięty i muszą go Państwo ponownie aktywować podczas kolejnego wejścia na stronę.

[ Opt-Out-iFrame ]

Informacja, korekta i usunięcie

Na Wasz wniosek otrzymają Państwo bezpłatną informację o tym, jakie dane osobowe na Państwa temat zostały zapisane. Mają Państwo prawo do korekty błędnych danych i zablokowania lub usunięcia Państwa danych osobowych, jeżeli Państwa życzenie nie stoi w sprzeczności z ustawowymi obowiązkami przechowywania danych.

Właściwym organem nadzorczym jest:

Adres:
Pełnomocnik kraju związkowego Brandenburgia do spraw ochrony danych osobowych i prawa do wglądu do akt
Stahnsdorfer Damm 77
14532 Kleinmachnow
Dagmar Hartge
Telefon:
+49 33203 356-0
Faks:
+49 33203 356-49
Email:
poststelle@­lda.brandenburg.de