Ochrona danych osobowych

„“
„“

W niniejszej polityce prywatności chcielibyśmy poinformować Państwa o tym, jakie dane osobowe przetwarzamy na naszej stronie internetowej i dlaczego to robimy.

Nazwisko i dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej

Adres:
Ministerstwo Rolnictwa, Środowiska i Ochrony Klimatu (MLUK) Kraju Związkowego Brandenburgia
Henning-von-Tresckow-Straße 2-13, Haus S
14467 Potsdam
które reprezentuje:
Minister
Axel Vogel
Telefon:
+49 331 866-7008
Ochronę danych powierzono:
Ministerstwo Rolnictwa, Środowiska i Ochrony Klimatu (MLUK) Kraju Związkowego Brandenburgia
Inspektor ochrony danych
Jens Osterloh
Henning-von-Tresckow-Straße 2-13, Haus S
14467 Potsdam
Adres:
Telefon:
+49 331 866-7222
Email:
datenschb@­mluk.brandenburg.de

Odbiorca danych (webhosting)

Techniczną obsługę naszej strony internetowej zleciliśmy usługodawcy: Brandenburgischer IT-Dienstleister. O ile nie zaznaczono inaczej, ZIT-BB otrzymuje wymienione poniżej dane osobowe.

Adres:
Brandenburgischer IT-Dienstleister (ZIT-BB)
Zakład Kraju Związkowego Brandenburgia
Steinstraße 104-106
14480 Potsdam
Telefon:
+49 331 39-9001
Faks:
+49 331 39-4999
E-mail:
zit-bb-oeffentlichkeitsarbeit@zit-bb.brandenburg.de

Podstawa prawna

O ile poniżej lub w innych miejscach na tej stronie internetowej (np. w przypadku składania aplikacji) nie zaznaczono inaczej, podstawą prawną przetwarzania danych na stronie internetowej jest art. 6 Ustęp 1 lit. e Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) w związku z Paragraf 5 Ustęp 1 Brandenburskiej Ustawy o Ochronie Danych. Prowadzenie strony internetowej jest niezbędne do realizacji zadań Ministerstwo Rolnictwa, Środowiska i Ochrony Klimatu, w szczególności do informowania opinii publicznej i administracji kraju związkowego.

Cele przetwarzania i czas przechowywania

1. Udostępnianie strony internetowej

W celu zapewnienia i zagwarantowania funkcjonalności serwisu zbieramy następujące dane dziennika dotyczące dostępu do serwisu i zapisujemy je jako pliki dziennika serwera WWW:

 • Odwiedzona strona
 • Data i godzina dostępu
 • Ilość danych przesłanych w bajtach
 • Witryna, z której trafiłeś na stronę (strona odsyłająca)
 • Używana przeglądarka i system operacyjny (user agent)

Na serwerze WWW nie rejestrujemy żadnych adresów IP.
Czas przechowywania 30 dni

2. Statystyki użytkowania i poprawa prezentacji (analiza dostępu i ruchu)

Za Państwa zgodą korzystamy z oprogramowania do analizy dostępu i ruchu Matomo, w celu tworzenia statystyk użytkowania a na ich podstawie – ulepszania prezentacji witryny. Matomo uruchamiamy na własnych serwerach. Żadne dane nie są przesyłane do dostawcy Matomo ani stron trzecich.

Do analizy internetowej nie używamy Matomo z plikami cookie, lecz w wariancie z odciskiem palca JavaScript. Matomo oblicza „odcisk palca” na podstawie informacji o Państwa urządzeniu (zanonimizowany adres IP, system operacyjny, rozdzielczość ekranu, typ przeglądarki, rozszerzenia przeglądarki, język przeglądarki) przesyłanych przy wchodzeniu na stronę internetową w celu rozróżnienia poszczególnych odwiedzających, a tym samym poszczególnych wywołań strony..

Odcisk palca jest przetwarzany wraz z następującymi informacjami w celu utworzenia pseudonimowych profili użytkowników:

 • Wspomniane powyżej informacje o urządzeniu, z których tworzony jest również odcisk palca.
 • przybliżona lokalizacja użytkownika
 • data i godzina dostępu
 • odwiedzane podstrony
 • czas ładowania podstron
 • witryna, z której trafiłeś na stronę (strona odsyłająca)
 • czas spędzony na stronie

Pseudonimowe profile użytkowników są podsumowywane w postaci zagregowanej, tj. oceny niezwiązanej z użytkownikiem, na przykład o tym, które podstrony są odwiedzane, jak często i za pomocą jakich urządzeń. Dzięki temu możemy mierzyć popularność naszych stron (statystyki użytkowania) i ulepszać prezentację serwisu, np. na urządzeniach mobilnych.

Aby zapobiec tworzeniu profilu, który nie jest wymagany do tych celów, już po 30 minutach Matomo nie rozpoznaje Państwa jako tego samego gościa. Ponadto Matomo anonimizuje zapisane odciski palców po 24 godzinach, a następnie generuje nowe odciski palców za pomocą procesu losowego.

Podstawa prawna: Zgoda (art. 6 Ustęp 1 lit. a RODO)

Jeśli Państwa przeglądarka powiadomi za pośrednictwem standardu Do-Not-Track, że sprzeciwiają się Państwo śledzeniu, nie zarejestrujemy Państwa wizyty. Traktujemy to więc jak zgodę, która nie została udzielona.

Czas przechowywania: Czas przechowywania: maksymalnie 24 godziny (przechowywanie kończy się anonimizacją)

Cofnięcie zgody: Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu analizy internetowej można w dowolnym momencie odwołać jednym kliknięciem myszy. W takim przypadku plik cookie odwołania jest przechowywany w Państwa przeglądarce, co uniemożliwia Matomo rozpoznanie Państwa. Należy pamiętać, że całkowite usunięcie plików cookie w przeglądarce oznacza, że plik cookie odwołania zgody również zostanie usunięty i musi zostać ponownie aktywowany przez użytkownika podczas późniejszej wizyty.

3. Nawiązywanie kontaktu

Kiedy kontaktują się Państwo z nami, przetwarzamy Państwa dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) oraz treść Państwa zapytania w celu rozpoznania Państwa sprawy.

Przechowujemy Państwa dane tylko tak długo, jak potrzebujemy ich do odpowiedzi na Państwa zapytanie. W zależności od przedmiotu zapytania może być również konieczne przechowywanie danych zgodnie z terminami ustawowymi lub przepisami dotyczącymi archiwizacji dokumentów w administracji krajowej

4. Pliki cookies do wyświetlenia strony internetowej

Do wyświetlania strony używamy niezbędnych plików cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Państwa urządzeniu podczas odwiedzania witryny. Pliki te nie zawierają żadnych danych osobowych, a jedynie informacje techniczne umożliwiające korzystanie z następujących funkcji:

 • Sesyjny plik cookie: do wyświetlania treści dynamicznych (Okres przechowywania: do zamknięcia przeglądarki)
 • Plik cookie zmiany koloru: aby zapisać wybrane przez Państwa kolory (Czas przechowywania: 24 godziny)
 • Pliki cookie do ochrony danych: w celu uzyskania Państwa zgody lub cofnięcia (Okres przechowywania: 12 miesięcy)
 • Koszyk z zakupami w pamięci przeglądarki (o ile jest dostępny): w celu zapamiętania wybranych przez Państwa produktów (Czas przechowywania: 24 godziny)

Jeśli chcemy ustawić pliki cookie od dostawców zewnętrznych (na przykład integrując portale wideo), będzie się to w każdym przypadku odbywało wyłącznie za Państwa oddzielną zgodą

Należy pamiętać, że całkowite usunięcie plików cookie w przeglądarce oznacza, że wszystkie wymienione tutaj pliki cookie zostaną również usunięte.

5. Dalsze przetwarzanie danych przez ZIT-BB

W przypadku tej i innych stron internetowych Kraju Związkowego Brandenburgia ZIT-BB przetwarza również na własną odpowiedzialność inne dane osobowe..

5.1 Udostępnianie strony internetowej

W celu zapewnienia i zagwarantowania funkcjonowania infrastruktury informatycznej administracji kraju związkowego - a tym samym również i niniejszej strony internetowej - ZIT-BB gromadzi na swojej zaporze sieciowej następujące dane dziennika dotyczące dostępu do strony i zapisuje je jako pliki dziennika serwera:

 • (Państwa) adres IP nadawcy
 • Docelowy adres IP (serwera internetowego)
 • Usługa / port (np. https / 443)
 • Data i godzina dostępu
 • Czas trwania połączenia

Okres przechowywania: usuwanie następuje na bieżąco po ok. 7 dniach

5.2 Obrona przed zagrożeniami bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej w kraju związkowym

W celu zapobieżenia zagrożeniom bezpieczeństwa urządzeń infrastruktury informatycznej administracji kraju związkowego, Zespół ds. zdarzeń i reakcji bezpieczeństwa komputerowego (CERT) w ZIT-BB zbiera ww. dane dziennika i dokonuje ich automatycznej oceny w formie pseudonimizowanej.

Podstawa prawna: Paragraf 16 Ustęp 3 Brandenburskiej Ustawy o administracji elektronicznej (BbgEGOvG)

Okres przechowywania: Jeśli podczas automatycznego przetwarzania zaistnieje podejrzenie zagrożenia bezpieczeństwa informatycznego kraju związkowego, odpowiednie dane dziennika nie zostaną usunięte po ok. 7 dniach, jak wspomniano powyżej, lecz mogą być zgodnie z Paragraf 16 Ustęp 4 BbgEGOvG przechowywane przez okres maksymalnie 3 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych mają Państwo prawo do otrzymania informacji o dotyczących Państwa przechowywanych danych (art. 15 RODO).

W przypadku przetwarzania nieprawidłowych danych osobowych przysługuje Państwu prawo do ich sprostowania (art. 16 RODO).

W przypadku spełnienia wymogów prawnych mogą Państwo zażądać usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania tych danych (art. 17, 18 i 21 RODO)

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli są Państwo zdania, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Właściwym organem nadzorczym jest:

Adres:
Pełnomocnik kraju związkowego Brandenburgia do spraw ochrony danych osobowych i prawa do wglądu do akt
Stahnsdorfer Damm 77
14532 Kleinmachnow
Dagmar Hartge
Telefon:
+49 33203 356-0
Faks:
+49 33203 356-49
Email:
poststelle@­lda.brandenburg.de