Współpraca międzynarodowa

„“
„“

Celami współpracy międzynarodowej Ministerstwa Rolnictwa, Środowiska i Ochrony Klimatu (MLUK) są:

 • nawiązanie i intensyfikacja partnerskiej współpracy administracji, krajem priorytetowym jest Polska;
 • wymiana doświadczeń i informacji oraz wspólne rozwiązywanie problemów związanych z zadaniami działów rozwoju obszarów wiejskich, środowiska i rolnictwa mające na celu rozwój wspólnego polsko-niemieckiego regionu graniczneg;
 • wspieranie współpracy międzynarodowej innych podmiotów, jak organizacji i stowarzyszeń oraz innych reprezentacji interesów z Brandenburgii,
 • wymiana doświadczeń w wybranych dziedzinach z państwami trzecimi,
 • Ministerstwo postrzega przy tym swą rolę jako pośrednika przy poszukiwaniu potencjalnych partnerów;
 • włączaniu interesów kraju związkowego do kształtowania współpracy międzynarodowej;
 • wsparciu ideowym i lobbingu;
 • wspieraniu konkretnych projektów; priorytet stanowią przy tym działania podmiotów samorządowych i prywatnych, przede wszystkim na polsko-brandenburskim obszarze powiązań

Ministerstwo uczestniczy w ten sposób w realizacji Strategii Internacjonalizacji kraju związkowego Brandenburgia i angażuje się w prace Partnerstwa Odry. Działania i cele MLUK w ramach współpracy polsko-niemieckiej wpisują się w koncepcji sąsiedztwa Polska-Brandenburgia.

Celami współpracy międzynarodowej Ministerstwa Rolnictwa, Środowiska i Ochrony Klimatu (MLUK) są:

 • nawiązanie i intensyfikacja partnerskiej współpracy administracji, krajem priorytetowym jest Polska;
 • wymiana doświadczeń i informacji oraz wspólne rozwiązywanie problemów związanych z zadaniami działów rozwoju obszarów wiejskich, środowiska i rolnictwa mające na celu rozwój wspólnego polsko-niemieckiego regionu graniczneg;
 • wspieranie współpracy międzynarodowej innych podmiotów, jak organizacji i stowarzyszeń oraz innych reprezentacji interesów z Brandenburgii,
 • wymiana doświadczeń w wybranych dziedzinach z państwami trzecimi,
 • Ministerstwo postrzega przy tym swą rolę jako pośrednika przy poszukiwaniu potencjalnych partnerów;
 • włączaniu interesów kraju związkowego do kształtowania współpracy międzynarodowej;
 • wsparciu ideowym i lobbingu;
 • wspieraniu konkretnych projektów; priorytet stanowią przy tym działania podmiotów samorządowych i prywatnych, przede wszystkim na polsko-brandenburskim obszarze powiązań

Ministerstwo uczestniczy w ten sposób w realizacji Strategii Internacjonalizacji kraju związkowego Brandenburgia i angażuje się w prace Partnerstwa Odry. Działania i cele MLUK w ramach współpracy polsko-niemieckiej wpisują się w koncepcji sąsiedztwa Polska-Brandenburgia.

Więcej informacji

Więcej informacji