Partnerstwa administracji (Twinning) są inicjatywą Komisji Europejskiej, która została uruchomiona w roku 1998 w ramach przygotowań do rozszerzenia Unii Europejskiej. Projekty twinningowe służą przekazywaniu państwom sąsiadującym i nowym członkom Unii Europejskiej wiedzy i doświadczeń w dziedzinie prawa UE. Nastawiona na to współpraca administracji wspierała kraje te podczas tworzenia efektywnych struktur administracyjnych.

Z czasem punkt ciężkości działań twinningowych przeniesiony został na inne potencjalne państwa kandydujące do członkostwa w Unii Europejski i państwa sąsiadujące z UE, nie posiadające perspektywy członkostwa.

Przy pomocy tych aktualnie prowadzonych projektów proces ten ma być teraz kontynuowany w państwach Europy Środkowej i Wschodniej na zachodnich Bałkanach w południowej i wschodniej części basenu Morza Śródziemnego oraz w nowych niezależnych państwach.

W ten sposób mają zostać zintensyfikowane stosunki bilateralne, a kraje te mają zbliżyć się do UE w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa.

Ważnymi polami działania są przy tym środowisko i rolnictwo.

Udział kraju związkowego Brandenburgia w projektach twinningowych w dziedzinie rozwoju obszarów wiejskich, środowiska i rolnictwa ma miejsce w ścisłej współpracy z właściwymi niemieckimi ministerstwami federalnymi.

Pracownice i pracownicy Ministerstwa wspierali w ubiegłych latach projekty twinningowe przede wszystkim w charakterze ekspertów krótkoterminowych. Priorytety tych projektów stanowiły zwłaszcza:

  • tworzenie instytucji w administracji środowiskowej i rolnictwa,
  • pomoc udzielana administracjom przy identyfikowania oddziaływania na środowisko oraz wdrażanie ocen oddziaływania na środowisko,
  • wspieranie systemów zarządzania informacją oraz
  • opracowanie nowoczesnego zarządzania gospodarką odpadami.

Partnerami projektów były dotąd następujące kraje: Rumunia, Czechy, Turcja, Łotwa, Węgry, Bułgaria, Kosowo, Serbia, Armenia, Estonia, Litwa, Słowacja, Słowenia, Egipt i Izrael.

Partnerstwa administracji (Twinning) są inicjatywą Komisji Europejskiej, która została uruchomiona w roku 1998 w ramach przygotowań do rozszerzenia Unii Europejskiej. Projekty twinningowe służą przekazywaniu państwom sąsiadującym i nowym członkom Unii Europejskiej wiedzy i doświadczeń w dziedzinie prawa UE. Nastawiona na to współpraca administracji wspierała kraje te podczas tworzenia efektywnych struktur administracyjnych.

Z czasem punkt ciężkości działań twinningowych przeniesiony został na inne potencjalne państwa kandydujące do członkostwa w Unii Europejski i państwa sąsiadujące z UE, nie posiadające perspektywy członkostwa.

Przy pomocy tych aktualnie prowadzonych projektów proces ten ma być teraz kontynuowany w państwach Europy Środkowej i Wschodniej na zachodnich Bałkanach w południowej i wschodniej części basenu Morza Śródziemnego oraz w nowych niezależnych państwach.

W ten sposób mają zostać zintensyfikowane stosunki bilateralne, a kraje te mają zbliżyć się do UE w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa.

Ważnymi polami działania są przy tym środowisko i rolnictwo.

Udział kraju związkowego Brandenburgia w projektach twinningowych w dziedzinie rozwoju obszarów wiejskich, środowiska i rolnictwa ma miejsce w ścisłej współpracy z właściwymi niemieckimi ministerstwami federalnymi.

Pracownice i pracownicy Ministerstwa wspierali w ubiegłych latach projekty twinningowe przede wszystkim w charakterze ekspertów krótkoterminowych. Priorytety tych projektów stanowiły zwłaszcza:

  • tworzenie instytucji w administracji środowiskowej i rolnictwa,
  • pomoc udzielana administracjom przy identyfikowania oddziaływania na środowisko oraz wdrażanie ocen oddziaływania na środowisko,
  • wspieranie systemów zarządzania informacją oraz
  • opracowanie nowoczesnego zarządzania gospodarką odpadami.

Partnerami projektów były dotąd następujące kraje: Rumunia, Czechy, Turcja, Łotwa, Węgry, Bułgaria, Kosowo, Serbia, Armenia, Estonia, Litwa, Słowacja, Słowenia, Egipt i Izrael.