Podstawy prawne polsko-niemieckiej współpracy w dziedzinie środowiska i rolnictwa

„“
„“

Głównym priorytetem współpracy międzynarodowej Ministerstwa Rolnictwa, Środowiska i Ochrony Klimatu (MLUK, Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz) jest współpraca z polskimi partnerami.

Poza tym zawarto porozumienia o współpracy z innymi priorytetowymi państwami, które w zależności od aktualnych potrzeb partnerów realizowane są w ramach projektów. Współpraca międzynarodowa regulowana jest na różnych poziomach na podstawie umów, porozumień lub deklaracji:

 • Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z dnia 17 czerwca 1991 r.
 • Porozumienie między rządami Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec o utworzeniu Polsko-Niemieckiej Rady Ochrony Środowiska z dnia 17 czerwca 1991 r.
 • Konwencja w sprawie transgranicznych skutków awarii przemysłowych, sporządzona w Helsinkach dnia 17 marca 1992 r.
 • Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o wzajemnej pomocy podczas katastrof i klęsk żywiołowych lub innych poważnych wypadków z dnia 10 kwietnia 1992 r.
 • Umowa pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o współpracy w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach granicznych z dnia 19 maja 1992 r.
 • Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy w dziedzinie ochrony środowiska z dnia 7 kwietnia 1994 r.
 • Umowa w sprawie Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem (MKOO) zawarta pomiędzy Polską, Niemcami, Czechami i Unią Europejską dnia 11 kwietnia 1996 r.
 • Umowa o zmianie Umowy w sprawie Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem z dnia 27 listopada 2008 r.
 • Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w zakresie ocen oddziaływania na środowisko i strategicznych ocen oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym z dnia 10 października 2018 r.
 • Uchwała Polsko-Niemieckiej Rady Ochrony Środowiska w sprawie reaktywowania działalności Polsko-Niemieckiej Rady Programowej dla transgranicznego obszaru w Dolinie Dolnej Odry z dnia 25 października 2016 r.
 • Wspólna deklaracja dotycząca współpracy w dziedzinie środowiska kraju związkowego Brandenburgia, reprezentowanego przez Ministerstwo Środowiska z województwami zachodniopomorskim i lubuskim z sierpnia 1999 roku
 • Porozumienie pomiędzy Krajowym Urzędem ‏Środowiska kraju związkowego Brandenburgia i województwami dolnośląskim i lubuskim o wymianie ekspertów w przypadku powodzi z dnia 5 kwietnia 2000 r.

Głównym priorytetem współpracy międzynarodowej Ministerstwa Rolnictwa, Środowiska i Ochrony Klimatu (MLUK, Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz) jest współpraca z polskimi partnerami.

Poza tym zawarto porozumienia o współpracy z innymi priorytetowymi państwami, które w zależności od aktualnych potrzeb partnerów realizowane są w ramach projektów. Współpraca międzynarodowa regulowana jest na różnych poziomach na podstawie umów, porozumień lub deklaracji:

 • Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z dnia 17 czerwca 1991 r.
 • Porozumienie między rządami Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec o utworzeniu Polsko-Niemieckiej Rady Ochrony Środowiska z dnia 17 czerwca 1991 r.
 • Konwencja w sprawie transgranicznych skutków awarii przemysłowych, sporządzona w Helsinkach dnia 17 marca 1992 r.
 • Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o wzajemnej pomocy podczas katastrof i klęsk żywiołowych lub innych poważnych wypadków z dnia 10 kwietnia 1992 r.
 • Umowa pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o współpracy w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach granicznych z dnia 19 maja 1992 r.
 • Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy w dziedzinie ochrony środowiska z dnia 7 kwietnia 1994 r.
 • Umowa w sprawie Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem (MKOO) zawarta pomiędzy Polską, Niemcami, Czechami i Unią Europejską dnia 11 kwietnia 1996 r.
 • Umowa o zmianie Umowy w sprawie Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem z dnia 27 listopada 2008 r.
 • Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w zakresie ocen oddziaływania na środowisko i strategicznych ocen oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym z dnia 10 października 2018 r.
 • Uchwała Polsko-Niemieckiej Rady Ochrony Środowiska w sprawie reaktywowania działalności Polsko-Niemieckiej Rady Programowej dla transgranicznego obszaru w Dolinie Dolnej Odry z dnia 25 października 2016 r.
 • Wspólna deklaracja dotycząca współpracy w dziedzinie środowiska kraju związkowego Brandenburgia, reprezentowanego przez Ministerstwo Środowiska z województwami zachodniopomorskim i lubuskim z sierpnia 1999 roku
 • Porozumienie pomiędzy Krajowym Urzędem ‏Środowiska kraju związkowego Brandenburgia i województwami dolnośląskim i lubuskim o wymianie ekspertów w przypadku powodzi z dnia 5 kwietnia 2000 r.