Hauptmenü
Titel Badania w dziedzinie rolnictwa w kraju związkowym Brandenburgia

Badania w dziedzinie rolnictwa

Wydawca:
Ministerstwo Rozwoju Obszarów Wiejskich, Środowiska i Rolnictwa kraju związkowego Brandenburgii
Prasa i public relations

Rozwój techniczny:
Prezentowane tu instytucje naukowe przyczyniły się do powstania tej broszury, zawierającej teksty, zdjęcia i grafiki.
Redakcja niniejszej broszury pragnie skorzystać z okazji, aby podziękować koordynatorce projektu, Ines Gromes (Instytut Przetwarzania Zboża
Bergholz-Rehbrücke).

Status: 2019

skład i druk: LGB (Landesvermessung und Geobasisisinformation Brandenburg)

Publikacja ta jest dostępna w języku niemieckim i polskim.