Hauptmenü
Titelblatt der polnischen Broschüre Ambrosia.

Zwalczanie ambrozji bylicolistnej na użytkach rolnych

Wydawca:
Ministerstwo Rolnictwa, Środowiska i Ochrony Klimatu Kraju Związkowego Brandenburgia,
Informacja i promocja
Henning-von-Tresckow-Straße 2-13
14467 Potsdam

bestellung@mluk.brandenburg.de
mluk.brandenburg.de

Opracowanie merytoryczne:
Gerhard Schröder, mgr biologii, dyrektor rządowy w stanie spoczynku
we współpracy z Wydziałem 36 Ministerstwa Rolnictwa, Środowiska i Ochrony Klimatu –
uprawa roślin i użytków rolnych, ochrona roślin, ogrodnictwo i prawo o nawozach

Zdjęcia:
Ministerstwo Infrastruktury i Planowania Przestrzennego (zdjęcie 1.6a, 1.6b, 2.1, 2.3, 2.4, 3.3,
6.1, 6.3, 6.4a, 6.4b, 6.5a, 6.17, 6.18, 6.19); zdjęcie 4.1 Krajowy Urząd Środowiska, Herrmann;
pozostałe: Krajowy Urząd ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rolnictwa i Scalania Gruntów

Skład i druk:
LGB (Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg)
Wyd. 3, 2020, nakład 500 egzemplarzy

Wskazówka:
Niniejsza broszura wydana została w ramach działalności informacyjno-promocyjnej Ministerstwa
Rolnictwa, Środowiska i Ochrony Klimatu. Nie wolno używać jej podczas kampanii wyborczej
do celów agitacji wyborczej. Dotyczy to wyborów do Landtagu, Bundestagu oraz wyborów
samorządowych, a także wyborów członków Parlamentu Europejskiego. Niezależnie od tego kiedy,
jaką drogą i w jakiej ilości broszura ta trafi do odbiorców, nie może być wykorzystywana, także bez
czasowego powiązania z nadchodzącymi wyborami w sposób, który mógłby zostać zrozumiany
jako opowiedzenie się rządu kraju związkowego po stronie pojedynczych grup politycznych.

Anzahl: